Hölderlin / Archipelagus

Artist Book Project,
1978 Ettan Press California

Einband Ho Lderlin
Titelseite Ho Lderlin
Ho Lderlin Kolophont
Seite 2 Ho Lderlin
Seite 4 Ho Lderlin
Ho Lderlin Seite 5
Ho Lderlin 7
Ho Lderlin 7  Radierung
Ho Lderlin Seite 10
Ho Lderlin Seite 13
Ho Lderlin Seite 16
Ho Lderlin Seite 17